Szkolenie online: Państwowa Komisja ds. Pedofilii – zadania i działania – 24.05.22 r., godz. 18.00

Sekcja Praw Dziecka przy ORA w Warszawie serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Państwowa Komisja ds. Pedofilii – zadania i działania”, które odbędzie się 24 maja 2022 r. w godz. 18.00-20.00 na platformie zoom.

Link do rejestracji: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/meeting/register/tJwqc-yppjIoE9SNdTHT_W5aTk841jTtlL9C

Spotkanie poprowadzi:

Błażej Kmieciak – profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, oraz Uniwersytet Stanford, Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych, dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Od 2020 jest Przewodniczącym i Członkiem Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Przebieg spotkania:

– Po co powstała Komisja?: jakie było tło jej powstania

– Jaki jest status ustrojowy Komisji?

– Jakimi sprawami Komisja się zajmuje?

– Czy ustawa o Państwowej Komisji wymaga zmian?

 

Serdecznie zapraszamy!

Prezydium Sekcji Praw Dziecka

adw. Monika Horna-Cieślak

apl. adw. Joanna Repeć

adw. Katarzyna Wiewiór

adw. Karolina Marszałek