Szkolenie online: Omówienie aktualnej sytuacji prawnej osób opuszczających terytorium Ukrainy cz. II – 19.05.22 r., godz. 18.00-20.00

Komisja ds. sekcji tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zapraszają na wykład pt. Szczegółowe omówienie aktualnej sytuacji prawnej osób opuszczających terytorium Ukrainy cz. II.

Szkolenie jest kontynuacją wykładu z 10 marca br., które było pierwszym szkoleniem w zakresie omówienia przepisów specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Robudowane szkolenie obejmie bardziej szczegółowe omówienie podstawowych rozwiązań przyjętych w ustawie , a także już ich praktycznego zastosowania w trakcie ponad 2 miesięcy obowiązywania ustawy.
Prelegentka: Agnieszka Iwaćkowska, adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie tematyki uchodźczej.
W zakresie prawa imigracyjnego doświadczenie zdobywała w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Występowała jako ekspert Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Prelegentka: adw. Agnieszka Iwaćkowska

Szkolenie odbędzie się 19 maja 2022 r. (czwartek) w godz. 18.00-20.00 na platformie ZOOM

Link do rejestracji na szkolenie: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_n3-nPpoPR3yOxw1UE9QlKw 

Zapraszamy do zapisów!