Szkolenie online: Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a ochrona dziecka – 20.11.2023 r., godz. 18.00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że poniższe szkolenie będzie miało tylko formę online. Nie będzie ono miało formy hybrydowej jak wcześniej było zaplanowane. Za wszelkie niedogodności z tym związane serdecznie Państwa przepraszamy. 

Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a ochrona dziecka”, które odbędzie się 20 listopada 2023 roku o godz. 18.00 – 20.00 w formie online na platformie ZOOM.

Link do zapisów: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_n6mIltTWQ3Kujsn_M4bwXg

Zakres tematyczny:

  • Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jako wyznacznik zmian legislacyjnych w prawie krajowym;
  • ustawowa definicja przemocy domowej w kontekście uznania małoletniego za osobę doznająca przemocy domowej
  • małoletni jak świadek przemocy
  • nakazy ochrony w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa małoletniego
  • procedura zapewnienia małoletniemu ochrony przez pracownika socjalnego
  • reprezentacja dziecka w procedurze Niebieskie Karty.

Prowadzący: adw. Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek GREVIO, autor komentarza do Procedury Niebieskie Karty, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Autor książki, pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej – analiza zmian + wzory do pobrania”.

 

Serdecznie zapraszamy
Prezydium Sekcji Praw Dziecka
adw. Monika Hora-Cieślak – Przewodnicząca
apl. adw. Joanna Repeć – Wiceprzewodnicząca
adw. Karolina Marszałek – Wiceprzewodnicząca
apl. adw. Klaudia Judzewicz – Sekretarz
adw. Witold Sancewicz – członek Prezydium
adw. Katarzyna Łukasiewicz – członkini Prezydium