Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie zawieszenia Sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanny Piekarskiej-Drążek

Poniżej publikujemy podjęte wczoraj przez aklamację stanowisko ORA w Warszawie w sprawie zawieszenia Sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanny Piekarskiej-Drążek.

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 27 stycznia 2022 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

  1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
  2. Anna Atanasow
  3. dr Łukasz Chojniak
  4. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
  5. Jakub Jacyna – Sekretarz
  6. Tomasz Korczyński
  7. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
  8. Andrzej Orliński
  9. Agata Rewerska
  10. dr Kami Szmid

 

podjęła przez aklamację następujące stanowisko w sprawie zawieszenia Sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanny Piekarskiej-Drążek:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie krytycznie ocenia zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. o „natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych” Sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanny Piekarskiej-Drążek.

Decyzja ta, otwarcie motywowana działalnością orzeczniczą Sędzi SA Marzanny Piekarskiej-Drążek, stanowi rażącą i nieakceptowalną formę wywierania nacisku i zastraszania sędziów orzekających niezgodnie z oczekiwaniami władzy wykonawczej.

Decyzja ta stanowi ponowne prawnie niedozwolone wkraczanie Ministra Sprawiedliwości w Konstytucyjnie gwarantowaną niezależność i niezawisłość sędziowską.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zapewnia o swoim wsparciu zarówno Sędzię Marzannę Piekarską-Drążek, jak i wszystkich sędziów szykanowanych przez Ministra Sprawiedliwości i Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.