04.01.2024 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie białoruskiego adwokata i obrońcy praw człowieka Maksima Znaka

Poniżej publikujemy stanowisko ORA w Warszawie z dnia 3 stycznia br. w sprawie białoruskiego adwokata i obrońcy praw człowieka Maksima Znaka.

 

Stanowisko nr 1/2024

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie białoruskiego adwokata i obrońcy praw człowieka Maksima Znaka

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (dalej: ORA Warszawa) pragnie wyrazić solidarność z umieszczonym w jednej z białoruskich kolonii karnych adwokatem Maksimem Znakiem i jednocześnie wzywa do natychmiastowego zwolnienia Jego oraz wszystkich innych więźniów politycznych przetrzymywanych z naruszeniem międzynarodowych zobowiązań przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyłącza się do apelu opublikowanego przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka z 30 maja 2023 roku[1], w którym podkreślano surowe warunki przetrzymywania więźniów (w szczególności więźniów politycznych), w tym mecenasa Maksima Znaka, a także częstą bezpodstawność i arbitralność samych zatrzymań.

Mecenas Znak to adwokat, który przed zatrzymaniem reprezentował między innymi Wiktara Barbarykę, a także Swiatłanę Cichanouską, działaczkę białoruskiej opozycji demokratycznej i jej główną kandydatkę na urząd prezydenta Białorusi w wyborach w sierpniu 2020 roku.

Pomimo świadomości gigantycznego ryzyka osobistego — które to ryzyko zresztą ostatecznie się ziściło — mecenas Znak aż do samego zatrzymania odważnie reprezentował interesy swoich klientów.

Po zatrzymaniu i skazaniu w niejawnym procesie został umieszczony w kolonii karnej nr 3 w miejscowości Witba nieopodal Witebska. Tam też przebywa obecnie, pozbawiony od wielu miesięcy możliwości kontaktu z prawnikami i rodziną, co stanowi jaskrawe pogwałcenie Jego praw i uznać należy za przejaw represji.

Jego działania spotkały się z uznaniem międzynarodowych organizacji: mecenas Znak jest laureatem takich nagród jak: Council of Bars and Law Societies of Europe Human Rights Award 2021, International Bar Association Award for Outstanding Contribution to Human Rights 2021 czy Lawyers for Lawyers Award 2021.

ORA Warszawa pragnie z całą mocą wyrazić wsparcie dla Maksima Znaka i podkreślić, że w nowoczesnym demokratycznym społeczeństwie — którego częścią są również osoby wykonujące zawody prawnicze — nie może być miejsca na szykanowanie osób, które w sposób pokojowy wykonują swe fundamentalne prawa do swobody wypowiedzi, wolności zgromadzeń i zrzeszania się. Prawa, które w wypadku Maksima Znaka, zostały przez białoruski reżim pogwałcone[2].

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

adw. Mikołaj Pietrzak

 

[1] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/05/belarus-must-release-all-detainees-held-political-grounds-and-protect-their

[2] https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/A-HRC-WGAD-2022-24-BLR-AEV.pdf