Spotkanie z Dziekanem po Balu Aplikantów – podziękowania i plany na 2025 rok

9 kwietnia 2023 r. szerokie grono organizatorów XII. Karnawałowego Balu Aplikantów Adwokackich spotkało się z Dziekanem adw. Mikołajem Pietrzakiem na spotkaniu podsumowującym organizację tego wydarzenia oraz piątej edycji Turnieju Wiedzy Aplikanta.

Główna organizatorka Balu, adw. Monika Rajska, przekazała na ręce Dziekana szczegółowe sprawozdanie z wydarzenia wraz z listami uczestników Balu.  Udział w Balu wzięło około 750 osób, w tym 468 warszawskich aplikantów oraz 7 z izb krakowskiej, poznańskiej, toruńskiej i olsztyńskiej.

Organizacja balu to największe przedsięwzięcie aplikanckie w ciągu całego roku współorganizowane przez Samorząd Aplikantów Adwokackich. Wymaga koordynacji i zaangażowania wielu osób, ponieważ nie korzystamy z pomocy firmy eventowej. Przygotowania to praca trwająca przez kilka miesięcy, wizje lokalne, codzienna wymiana korespondencji, a czasami nawet nieprzespane noce.

Z ramienia Prezydium Rady Adwokackiej organizację Balu, a w szczególności Turnieju Wiedzy Aplikanta, wspiera nieodzowny i niezastąpiony adw. Jakub Jacyna, Sekretarz ORA. To dzięki niemu tradycja bali aplikanckich trwa prawie nieprzerwanie od 2011 roku. Jest pomysłodawcą i prawdziwym ojcem chrzestnym wydarzenia. W tym roku zgodził się również zostać jurorem w finale konkursowym.

Bal nie odbyłby się bez wsparcia Kierownik Szkolenia, adw. Ewy Bojanowskiej, której zdaniem integracja jest częścią szkolenia i utożsamiania się z Adwokaturą.

Podziękowania kierujemy też niezmiennie na ręce Wicedziekan, adw. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, oraz Opiekunki 1 roku, adw. Marty Tomkiewicz-Januszewskiej, które zasiadły w składzie jury.

Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia Wiceprzewodniczących Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu, adw. Joanny Tkaczyk-Lipnickiej oraz adw. Justyny Łusiak. Dziękujemy za nieocenione wsparcie i obecność na każdym etapie przygotowań.

Jedno z najbardziej czasochłonnych zadań związanych z Balem przypadło apl. adw. Agnieszce Jednorowskiej oraz apl. adw. Żanecie Majewskiej, które przyjęły ponad 700 zgłoszeń z formularza,  odpowiadały na liczne pytania, a także weryfikowały wszystkie wpływające wpłaty.

W przygotowaniach od samego początku uczestniczyła apl. adw. Ewa Błędniak – autorka grafik we wszystkich naszych mediach.

Razem z apl. adw. Rafał Skaradzińskim uroczyście otworzyli Bal i poprowadzili część oficjalną.

Podsumowanie trzech lat aplikacji oraz życzenia powodzenia na egzaminie przekazał apl. adw. Michał Terebecki – Przewodniczący Samorządu Aplikantów Adwokackich.

Nad sprawnym przebiegiem Turnieju Wiedzy Aplikanta czuwali apl. adw.  Anna Pietrzyk oraz apl. adw. Miłosz Kołcz-Otwinowski.  W Wielkim Finale na Balu wspierała ich apl. adw. Katarzyna Mikke.  Konkurs wymagał przygotowania Regulaminu oraz oprawy technicznej turnieju. Pytania na obu etapach otrzymaliśmy z Wydawnictwa C.H. Beck, które było partnerem merytorycznym Balu.  W realizacji turnieju pomagali też apl. adw. Wioletta Komuda oraz apl. adw. Filip Jurczak

W recepcji Balu wśród osób, które poświęciły swój czas podczas zabawy, sprawdzając listę gości, znaleźli się:

apl. adw. Magdalena Borychowska

apl. adw. Wioletta Komuda

apl. adw. Katarzyna Mikke

apl. adw. Anna Polimeno

apl. adw. Aleksandra Konobrodzka

apl. adw. Filip Jurczak

apl. adw. Hubert Przybyszewski

apl. adw. Jakub Wawrzyszczak

W ostatniej chwili na pomoc w recepcji Balu mogliśmy liczyć na apl. adw. Mateusza Tkaczyńskiego (I rok aplikacji). Był to jego pierwszy Bal, ale po przyjściu od razu zaangażował się w pomoc Samorządowi.

W koncercie talentów wystąpili apl. adw. Michał Terebecki oraz apl. adw. Angelika Balcerek.   Michałowi towarzyszył w tym roku Dominik Kuśmierczyk, student Wydziału Musicalu Akademii Muzycznej w Łodzi.

Samorząd Aplikantów oraz Komisja dziękują również adw. Grzegorzowi Kukowce oraz Aleksandrowi Rzepeckiemu z biura prasowego za codzienne wsparcie w redagowaniu tekstów, komunikatów, promowanie wydarzenia oraz wybór najlepszych zdjęć do relacji na Facebooku z ponad 4,000 otrzymanych.  Na miejscu pracowało 3 fotografów, w tym niezastąpiony Michał Borowski.

Ze strony biura ORA dużego wsparcia przez kilka miesięcy udzielała nam Pani Aleksandra Tararuj. Serdecznie dziękujemy za pomoc Paniom z pokoju nr 12, na które zawsze możemy liczyć.

Wszyscy zaangażowani aplikanci otrzymali nagrody w postaci publikacji Wydawnictwa C.H. Beck – Partnera Merytorycznego, które wręczył Pan Kamil Kowalski. Dziekan przekazał także oficjalne listy z podziękowaniami za pracę na rzecz samorządu adwokackiego.

Kolejny Bal wstępnie został zaplanowany w dniu 22 lutego 2025 r. ! Do zobaczenia za rok