Ogólnopolski Turniej Negocjacyjny – publikacja kazusu – etap kwalifikacji

Zgodnie z regulaminem publikujemy dzisiaj tj. 15 kwietnia 2024 roku kazus w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjnego. Organizatorami Turnieju są: Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Sekcjami Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie oraz Działem Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz Komisją Aplikacji OIRP w Warszawie.

Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodych prawników polubownych metod rozwiązywania sporów, również w przypadku sporów z udziałem podmiotów sektora publicznego, a także wsparcie rozwoju umiejętności w tym zakresie.

Uczestnikami turnieju mogą być:

  • aplikanci adwokaccy;
  • aplikanci radcowscy;
  • studenci 4-5 roku studiów prawniczych;
  • absolwenci wydziałów prawa do ukończenia 28 roku życia (na dzień zgłoszenia), którzy uzyskali tytuł magistra prawa i nie posiadają uprawnień zawodowych (na dzień rozgrywek półfinałowych i finałowych);
  • pracownicy Prokuratorii Generalnej spełniający jedno z ww. kryteriów, a także referendarze PGRP.

Szczegółowy harmonogram:

a) zgłaszanie drużyn – do 14 kwietnia 2024 r.;
b) publikacja kazusu – do 15 kwietnia 2024 r.;
c) nadsyłanie prac pisemnych – do 29 kwietnia 2024 r.;
d) ogłoszenie wyników kwalifikacji – do 10 maja 2024 r.;
e) półfinał i finał – 18 maja 2024

Turniej negocjacyjny 2024 – kazus etap kwalifikacji