14.11.2018 / Sport

Zapraszamy do udziału w III Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana ORA w Białymstoku 🗓

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Komisja do spraw Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku zaprasza do aktywnego uczestnictwa w III Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana ORA w Białymstoku połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji NASZPIKOWANI w dniu 8 grudnia 2018 r. od godz. 9.00 w Hali Sportowej  Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego, przy ul. Jesiennej 8 w Białymstoku.

  • Uprzejmie prosimy Kapitanów o zgłaszanie maksymalnie ośmioosobowych drużyn ( pięć osób grających plus 3 osoby rezerwowe) do dnia 5 listopada 2018 r. na adres email: rafalgulko@wp.pl
  • Wpisowe od drużyny wynosi 700 zł i obejmuje udział w turnieju, szatnie, halę sportową, obsługę sędziowską i medyczną, napoje regeneracyjne, posiłki podczas rozgrywek oraz imprezę po turniejową, której szczegóły zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.
  • Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny wraz z uiszczeniem opłaty wpisowej na rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku tj. PEKAO SA O/Białystok Nr 36 1240 5211 1111 0010 7177 6517
  • Istnieje możliwość pomocy członkom drużyn przyjezdnych w znalezieniu miejsc noclegowych w atrakcyjnych cenach.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt z przewodniczącym Komisji ds. Sportu adw. Rafałem Gulko – 608 351 997.
  • Organizatorzy zastrzegają, iż liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.