Legal Aspects of Doing Business in Canada

Koło Prawników Zagranicznych przy ORA serdecznie zaprasza w dniu 15-11-2018 r. o godzinie 18:30 do siedziby ORA (Al. Ujazdowskie 49, Warszawa) na spotkanie pt “Legal Aspects of Doing Business in Canada” info (https://www.facebook.com/KPZORA/)

W ramach zajęć przewidziane jest wystąpienie członka z Kanady, wpisanego na listę prawników zagranicznych – Att. Saad Syed

Udział w szkoleniu będzie zaliczany na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów.

Spotkanie jest otwarte dla każdego adwokata i aplikanta naszej izby.

Zgłoszenia: kpz@ora.waw.pl

Z poważaniem,

avv. Luigi Lai

Przewodniczący

Koła Prawników Zagranicznych

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Amicus Amico