25.04.2018 / Sport

XL Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie LUBLIN 2018

Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie zapraszają do udziału w jubileuszowych XL Mistrzostwach Polski Adwokatów w Tenisie, które odbędą się w dn. 30 maja – 3 czerwca br. na kortach Lubelskiego Klubu Tenisowego przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie. W turnieju udział mogą wziąć adwokaci oraz aplikanci adwokaccy wraz z najbliższymi członkami rodziny.

Wpisowe wynosi 450 zł dla adwokatów oraz 300 zł dla aplikantów i obejmuje udział w turnieju oraz w imprezach towarzyszących. Wpisowe nie obejmuje kosztów zakwaterowania, które uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Hotele rekomendowane przez organizatora:

1/ Hotel Campanile, na hasło „Mistrzostwa w Tenisie” cena pokoju 2-osobowego wynosi 200 zł (1-osobowego 175 zł)

2/ Hotel Piano, na hasło „Mistrzostwa w Tenisie” cena pokoju 2-osobowego wynosi 210 zł (1-osobowego 175 zł)

3/ Hotel Europa, ceny w tym hotelu kształtują się w przedziale 220-320 zł, bez stawek preferencyjnych.

4) IBB Grand Hotel, ceny w tym hotelu kształtują się w przedziale 220-320 zł, bez stawek preferencyjnych.

Organizatorzy zachęcają do pilnego rezerwowania miejsc hotelowych ze względu na inne wydarzenia „Noc Kultury” zaplanowane w dn. 2 czerwca br, z którym może wiązać się niestandardowe obłożenie miejsc noclegowych.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 23 maja br. na adres email: biuro@tenislublin.com

Szczegóły, formularz oraz program wydarzenia dostępne są na stronie:

http://www.ora.lublin.pl/strona,xl_mistrzostwa_polski_adwokatow_w_tenisie_ziemnym

Bliższych informacji udzielają adw. Krzysztof Sokołowski, tel. 81 532 95 54 oraz Ksawery Zaborski (Lubelski Klub Tenisowy, tel. 665 912 554 .

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Mistrzostwach.

Komitet Organizacyjny Mistrzostw

Krzysztof Sokołowski
Ksawery Zaborski
Marek Oratowski