24.09.2018 / Sport

VI Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

Szanowni Państwo,

Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na VI Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej („Turniej”).

Honorowy Patronat nad VI Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej objął Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie.

TERMIN: Turniej rozpocznie się 13 października 2018 roku o godzinie 10:00. Oficjalne otwarcie przewidziane jest na godzinę 12:00.

MIEJSCE: Hala piłkarska przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie. Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą.

WARUNKI UCZESTNICTWA: W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się wyłącznie z członków samorządów prawniczych. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy zobowiązani są zabrać ze sobą legitymacje potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przynależności zawodnika do samorządu zawodowego. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 1 osobę nienależącą do samorządu prawniczego, spokrewnioną z zawodnikiem biorącym udział w turnieju, niebędącą czynnym zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek w ramach PZPN, WZPN, pod warunkiem uprzedniej akceptacji danej osoby przez Organizatora. Liczba drużyn została ograniczona do osiemnastu. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego oraz akceptacja Regulaminu: „VI Turniej Pilki Noznej Adwokatow_regulamin”.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 6 października 2018 roku na email: pawel@halapilkarska.pl korzystając z załączonego formularza.

Bieżące informacje o Turnieju dostępne pod adresem: www.ora-warszawa.com.pl https://www.facebook.com/events/547542142366439/

WPISOWE: Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest do dnia 8 października 2018 roku dokonać wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego na konto wskazane przez Organizatora. Wpłata wpisowego powinna następować po potwierdzeniu zakwalifikowania drużyny do Turnieju. Wpisowe obejmuje także poczęstunek w trakcie Turnieju.

SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK: Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju . Czas gry wynosić będzie 2×7 min. Dokładna formuła Turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Sponsorem wydarzenia jest Kancelaria Adwokacka Adw. Marcin Hilarowicz & Adw. Michał Krysztofowicz KARNIŚCI.PL.

Nagrody książkowe dla zwycięskich drużyn ufundowało wydawnictwo CH Beck oraz Wolters Kluwer.

Zachęcamy do udziału w turnieju oraz kibicowania.

adw. Monika Rajska

Przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie