Przywrócono zasadę wejścia do SO w Warszawie wyłącznie na podstawie legitymacji adwokackiej

Dobre wieści z Sądu Okręgowego w Warszawie. Po wielu miesiącach weryfikowania celu przyjścia adwokatów do sądu, odstąpiono w ostatnim czasie od tej praktyki. To efekt aż 3 interwencji ze strony Dziekana ORA w Warszawie, podejmowanych w ramach działań Komisji ds. współpracy z sądami, której przewodniczy adw. Dominika Tomaszewska.

Dotychczasowe ograniczenie polegało na konieczności podania przy wejściu do Sądu Okręgowego w Warszawie przyczyny wizyty w Sądzie adwokata lub aplikanta adwokackiego oraz poddawaniu weryfikacji przez pracownika ochrony sprawdzającego przygotowaną wcześniej listę wokand i zamówionych akt adwokatów i aplikantów adwokackich.

W załączeniu publikujemy naszą ostatnią interwencję w tej sprawie, a także aktualne zarządzenie Prezesa SO w Warszawie. Zwracamy uwagę na par. 4 tego zarządzenia i uchylone w nim postanowienie dot. kontroli na wejściu.

Serdecznie dziękujemy członkom Komisji ds. współpracy z sądami na czele z jej przewodniczącą adw. Dominiką Tomaszewską za monitorowanie problemu od początku i podjęcie skutecznych działań w celu jego rozwiązania.

 

ZARZĄDZENIE-6.07.2020

ZARZĄDZENIE-1.03.2022

21.02.2022 – pismo Dziekana