01.07.2022 / Wiadomości

Przedstawiciele naszej izby na kongresie FBE-CCBE w Sofii

W dniach 22-24 czerwca br. w Sofii odbył się kongres organizowany przez Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) oraz Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). Tematem przewodnim kongresu była rola prawników po pandemii –  dynamika pracy prawników w społeczeństwach spolaryzowanych oraz zmieniający się wizerunek prawników w kontekście ewolucji praktyki prawniczej.

W konferencji z ramienia naszej izby wzięli udział Wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz członkowie Komisji ds. Współpracy z zagranicą przy ORA w Warszawie: adw. Anna Atansow – Wiceprzewodnicząca Komisji oraz adw. Wojciech Bagiński – Przewodniczący Komisji.