11.01.2022 / Wiadomości

Poszukiwany adwokat na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa V Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie wniosku Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny zwraca się z prośbą o ustalenie wsród adwokatów kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Prosimy, aby zgłoszenia były kierowane na adres: k.plaskota@ora-warszawa.com.pl i anna.stepniakowska@ora-warszawa.com.pl.  

PEŁNA TREŚĆ PISMA