Porozmawiajmy o wspólnych finansach

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W dyskusjach toczących się wokół budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie słyszalne były głosy wskazujące na brak pełnej informacji o tym, na co Izba wydaje nasze wspólne pieniądze. Próbując sprostać tym oczekiwaniom, chciałbym zainicjować rzetelną i pełną debatę o stanie naszych finansów, sposobach na wydatkowanie wspólnych środków, a wreszcie i celach, jakie wyznaczamy sobie, kierując – z Państwa woli – warszawskim Samorządem Adwokackim.

W załączeniu przekazujemy Państwu opracowanie, które przedstawia szczegółowe omówienie wszystkich wydatków zaplanowanych do poniesienia w propozycji budżetowej rekomendowanej Państwu przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Ufam, że materiał ten dostarczy Państwu szczegółowych informacji, w formie bardziej czytelnej niż ta przyjęta w rocznych sprawozdaniach finansowych i projektach uchwał budżetowych.

Jednocześnie, mając świadomość, że załączony materiał może nie wyczerpywać wszystkich pytań, które się Państwu nasuwają, chciałbym zaprosić Państwa do kierowania dalszych pytań i sugestii za pomocą dedykowanego formularza, działającego w formule tzw. Ask me anything – umożliwiającego Państwu przekazanie pytań zupełnie anonimowo. Pytania te zostaną następnie tematycznie pogrupowane i dołożymy starań, aby możliwie szczegółowo na nie odpowiedzieć. Zachęcam do skorzystania ze stworzonego w tym celu, dedykowanego formularza.

Z wyrazami szacunku,
adw. Mikołaj Pietrzak
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Załącznik:

Porozmawiajmy o Wspólnych Finansach