Podsumowanie Zgromadzenia Izby 21.05.2022 r.

21 maja 2022 r., w trybie hybrydowym, odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń w trakcie Zgromadzenia oraz podjęte uchwały.

Wystąpienia gości zagranicznych

W trakcie Zgromadzenia wysłuchaliśmy przemówień obecnych na miejscu Marka Fenhallsa QC, Prezydenta Izby Adwokackiej Anglii i Walii oraz Maurice’a Kringsa, Dziekana Izby Adwokackiej w Brukseli. Przemówienie w formie online wygłosiła  Julie Couturier, Dziekan Izby Adwokackiej w Paryżu.

Na Zgromadzeniu gościliśmy także prawników, którzy znaleźli w Polsce schronienie – sędzię z Afganistanu, oraz adwokatów z Białorusi i Ukrainy.

Adwokatura Zasłużonym

Zgromadzenie uświetniła również uroczystość wręczenia odznak „Adwokatura Zasłużonym” adw. Alinie Wasilewskiej-Kucińskiej i adw. Tadeuszowi Wolfowiczowi.

Przekazanie Prezydencji w Mazowieckim Forum Samorządów Zaufania Publicznego

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przejęła Prezydencję w Mazowieckim Forum Samorządów Zaufania Publicznego. Poprzednio Izba Adwokacka w Warszawie pełniła prezydencję w MFSZP w latach 2017-2018. W trakcie Zgromadzenia miało miejsce przekazanie symbolicznej buławy będącej symbolem wspomnianej prezydencji.

Uchwały podjęte przez Zgromadzenie

Poniżej prezentujemy uchwały podjęte przez Zgromadzenie Izby:

  1. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2022
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
  5. Uchwała w sprawie wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego
  6. Uchwała w sprawie e-doręczeń
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej