Podsumowanie spotkania „Etyka a reklama – wszystko o odpowiedzialności dyscyplinarnej”

W dniu 16 października 2023 r. w formule zdalnej (webinar) na platformie ZOOM odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komisję ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu pt. „Etyka a reklama – wszystko o odpowiedzialności dyscyplinarnej”. Warto podkreślić, że było to już drugie spotkanie zorganizowane przez Komisję, dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, a tematyką tym razem obejmujące zmiany regulacji prawnej w zakresie reklamy adwokatów po wprowadzeniu nowelizacji w Kodeksie Etyki.

Spotkanie poprowadziła adw. Joanna Tkaczyk – Lipnicka, Przewodnicząca Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu, a o nowych zasadach reklamy dotyczących adwokatów opowiedzieli: Wicedziekan ORA Warszawa adw. dr Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska wraz z Rzecznikiem Dyscyplinarnym naszej Izby adw. Anną Miką – Kozak oraz Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Łukaszem Wiśniewskim.

Tematyka nowych przepisów dotyczących reklamy adwokatów, obowiązujących od dnia 1 czerwca 2023 r. jest zagadnieniem, które wzbudza wielkie zainteresowanie członków i członkiń palestry. Istota tej zmiany polega na tym, że w stosunku do poprzedniego stanu prawnego pojawiła się regulacja dopuszczająca reklamę naszego zawodu (informację handlową), co było konsekwencją dostosowania naszego Kodeksu Etyki do obowiązujących przepisów w UE.

Spotkanie miało praktyczny charakter, gdyż zaproszeni prelegenci odpowiedzieli na zadane wcześniej pytania bądź uzyskane na żywo z czatu webinaru. Rzecznik Dyscyplinarny naszej izby adw. Anna Mika – Kozak oraz jej Zastępca adw. Łukasz Wiśniewski, szeroko omówili aktualne regulacje oraz możliwe kierunki ich interpretacji. Odwołali się m.in. do uzasadnienia projektu zmian w Kodeksie Etyki, wskazując na wątpliwości co do niektórych prezentowanych w nim przykładów w kontekście praktyki orzeczniczej w Naszej Izbie.

Uczestnicy spotkania pytali o możliwość informowania o sukcesach w prowadzonych przez siebie sprawach i statystykach oraz udostępniania zanonimizowanego korzystnego wyroku klienta kancelarii, sponsorowaniu klubu piłkarskiego, udostępniania opinii swoich klientów na profilach swoich kancelarii w mediach społecznościowych i innych.

Nasi goście/prelegenci oceniali te aktywności, szczegółowo analizując poszczególne stany faktyczne, analizując każdy przypadek na wielu płaszczyznach.

Sami prelegenci przyznali, iż na obecnym etapie jest jeszcze za wcześnie, aby przygotować komentarz czy poradnik w sprawie interpretacji nowych przepisów o reklamie.

Liczne grono odbiorców i szczegółowość pytań świadczy o potrzebie zorganizowania takich spotkań w przyszłości, kiedy przybędzie przykładów stosowania tych przepisów w praktyce.