14.02.2022 / Wiadomości

Paryska konferencja z udziałem wicedziekana ORA w Warszawie adw. Aleksandra Krysztofowicza

10 lutego br. adw. Aleksander Krysztofowicz Wicedziekan ORA w Warszawie wystąpił z prelekcją podczas konferencji zorganizowanej przez Radę Adwokacką w Paryżu. To kolejna już wizyta w Paryżu członków ORA w Warszawie, podczas której występują oni w obronie praworządności w Polsce oraz podkreślają rolę adwokatów w ochronie prawa i wolności obywatelskich w naszym kraju. W konferencji wziął także udział sędzia Paweł Juszczyszyn, który reprezentował Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Konferencja zatytułowana „Prawnicy – główni gracze w zapewnianiu efektywnej ochrony prawnej w Europie” odbywała się w związku z prezydencją Francji w Unii Europejskiej w tym półroczu.

Wydarzenie poświęcone było wyzwaniom związanym z ochroną praw podstawowych w Europie, a jeden z paneli dotyczył niezależności prawników.

W swoim wystąpieniu Wicedziekan ORA w Warszawie zwrócił uwagę na rolę niezależnej Adwokatury w obronie praw i wolności obywatelskich w Polsce, a także rolę adwokatów w obronie niezależnych sądów i niezawisłych sędziów. Podkreślił, iż od kilku lat niezawiśli sędziowie pozostają pod niezmienną i potężną presją w wyniku inicjowania postępowań dyscyplinarnych, w związku z  działalnością orzeczniczą. Podziękował wszystkim adwokatkom i adwokatom zaangażowanym w obronę niezależnych sędziów.

Wskazał także, że adwokaci pozostają niezależni i Adwokatura pozostaje niezależna. I to właśnie ich niezależność jest obecnie gwarancją dalszej walki o niezawisłość sędziów i niezależność sądów. Kończąc swoje wystąpienie zaakcentował, iż wymiar sprawiedliwości może być wymierzany tylko przed niezawisłymi sądami i z dostępem do niezależnych prawników.

Sędzia Paweł Juszczyszyn podzielił się z kolei z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami dotyczącymi odsunięcia od orzekania.