Nieodpłatna pomoc prawna – wkrótce ankieta!

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

uprzejmie informuję, że na przełomie października i listopada br. zostanie przeprowadzona ankieta dla osób, które chcą współpracować z powiatami w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2024. W związku z powyższym uprzejmie proszę o śledzenie informacji w tej sprawie.

Przypominam również, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr 569/2019 z dnia 30 października 2019 r., ze zm., w losowaniu mogą wziąć udział osoby niekarane dyscyplinarnie oraz nie posiadające zaległości składkowych powyżej dwóch miesięcy.

Z poważaniem,
Adw. Michał Fertak
Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie

Tekst ujednolicony Uchwały ORA Nr 569 2019 o nieodpłatnej pomocy prawnej ze zmianami na dzień 12 października 2023 r