Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby: zmiana wysokości składki

21 czerwca br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie uchwaliło budżet Izby na rok 2023 rok. Zdecydowało się wybrać drugi wariant spośród trzech rekomendowanych przez Prezydium ORA w Warszawie, a w sumie 4 przedłożonych pod obrady.

Decyzja Zgromadzenia oznacza podwyższenie składki dla każdego adwokata wykonującego zawód od 1 lipca br. o 2 zł, do 137 zł.  Składka członkostwa da aplikantów adwokackich i adwokatów niewykonujących zawodu nie ulega zmianie.

Link do podjętych uchwał: tutaj!