Możliwość sponsorowania Karnawałowego Balu Aplikantów Adwokackich – zgłoszenia do 16 stycznia 2024 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie („Organizator”). Wyjątkową okazją jest XII Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich, który odbędzie się w dniu 10 lutego 2024 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego.

Dotychczasowe edycje Balu cieszyły się niezwykle dużym powodzeniem. Przewidujemy, że wszystkie bilety zostaną sprzedane a w wydarzeniu udział weźmie ponad 900 aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi, aplikantów z innych Izb oraz gościnnie wielu adwokatów.

Bal odbywa się w unikalnej scenerii Arkad Kubickiego Zamku Warszawskiego. Wejście na Bal zorganizowane jest przez główną bramę na Placu Zamkowym.

W programie Balu zaplanowano, finał Turnieju Wiedzy Aplikanta, koncerty talentów aplikanckich oraz oprawę muzyczną. Zimny i ciepły bufet wraz z open barem przygotowane będą przez renomowaną firmę Kręgliccy Restauracje i Catering. Partnerem merytorycznym Balu jest Wydawnictwo CH Beck.
1. Wartość sponsoringu 3 000 zł (trzy tysiące złotych) netto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora
– wystawienie max. 4 rollupów Sponsora lub innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenie – według wyboru Organizatora
– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym Bal
– umieszczenie logotypu w relacji zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora oraz w albumie ze zdjęciami z wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook
– dwa zaproszenia do wyłącznej dyspozycji Sponsora o wartości 960 zł (bez prawa dalszej odsprzedaży)
2. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
3. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
4. W przypadku Ofert nie zawierających braków formalnych decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: aleksandra.tararuj@ora-warszawa.com.pl, do dnia 16 stycznia 2024 r.
6. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
7. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.