Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na esej pt.: "Rola adwokatów w życiu społecznym"

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu Izby Adwokackiej w Paryżu

Informujemy o zmianie terminu nadsyłania esejów w konkursie na stypendium w Paryżu. Jury konkursu zdecydowało o przedłużeniu terminu nadsyłania prac do 3 marca 2020 roku.

Informacje o konkursie:

Izba Adwokacka w Paryżu organizuje ośmiotygodniowy staż dla młodych prawników, którzy chcą poznać prawo francuskie i jego funkcjonowanie w praktyce.

Uczestnicy stażu wezmą udział w kursach organizowanych przez „Ecole de Formation du Barreau”. Będą mogli także zdobyć praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych.

W tym roku, po raz drugi, Izba Paryska organizuje program stażowy w dwóch wersjach językowych – angielskiej i francuskiej.

International Program, staż w języku angielskim, odbędzie się w dniach 4 maja – 26 czerwca 2020 roku. 

Stage International, staż w języku francuskim, odbędzie się w dniach 5 października – 27 listopada 2020 roku.

Kandydat musi być członkiem Izby Adwokackiej w wieku poniżej 40 lat, mieć ubezpieczenie OC oraz biegłą znajomość języka angielskiego – International Program, biegłą znajomość języka francuskiego – Stage International.

Wnioski na staż można składać do:

9 marca 2020 r. na International Program

11 maja 2020 r. na Stage International

Należy przesłać następujące dokumenty:

– International Program –

życiorys w języku angielskim, list motywacyjny w języku angielskim, zdjęcie w formacie legitymacyjnym, skan paszportu i zaświadczenie z 2020 roku o wpisie na listę adwokatów – na adres: abaux@avocatparis.org

– Stage International –

Życiorys po francusku, list motywacyjny w języku francuskim, zdjęcie w formacie legitymacyjnym, kopię paszportu i zaświadczenie z 2020 roku o wpisie na listę adwokatów – na adres: alegrand@avocatparis.org

Udział w stażu jest bezpłatny.  Jednakże uczestnik stażu we własnym zakresie  ponosi koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania w Paryżu.

Dlatego Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyzna stypendium w wysokości 1000 złotych dla jednego uczestnika, odpowiednio – International Program i Stage International. 

Stypendyści zostaną wyłonieni w drodze konkursu na esej na temat trans-jurydycznych relacji Polska-Francja. Esej w języku angielskim lub francuskim, do 10.000 znaków, należy nadesłać na adres: wydarzenia@ora-warszawa.com.pl. Termin nadsyłania prac – 29 lutego 2020 roku (przedłużony do 3 marca). Najlepsze prace wyłoni jury.

Autorzy proszeni są o wyrażenie zgody na publikację prac w izbowych mediach.

List dziekana Paryskiej Izby