Zmiana otoczenia prawnego w zakresie wykrywania korupcji i uprawnienia wykrywcze służby antykorupcyjnej – szkolenie 🗓

Sekcja Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza w dniu 7 marca (czwartek)  br. na szkolenie, które zostanie poprowadzone przez Krzysztofa Kraka pt.
Zmiana otoczenia prawnego w zakresie wykrywania korupcji i uprawnienia wykrywcze służby antykorupcyjnej.
Pan Krzysztof Krak posiada ponad 26-letnie doświadczenie pracy w organach ścigania. Przez okres 10 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie w ostatnich latach pracy kierował działaniami biura związanymi z edukacją i przeciwdziałaniem korupcji. Ponadto doradzał klientom jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce w zakresie rozwiązań antykorupcyjnych, o sprawia, że posiada wiedzę dotyczącą realnych potrzeb klientów jak i problemów profesjonalnych pełnomocników.
Zakres szkolenia obejmuje następujące tematy:
• Korupcja – jaka jest? – kilka faktów i mitów o skali korupcji, działaniu służb itp.
• Zmiana otoczenia prawnego i nowe standardy w zakresie zapobiegania korupcji
• Uprawnienia organów ściągania w zakresie wykrywania korupcji
• Zakres działania służby antykorupcyjnej
• Sygnaliści czy donosiciele – wyzwania i ryzyka
• Kontrola – jako szczególna forma czynności podejmowanych przez CBA
• Działania CBA – czy tylko ryzyko prawne?
Podczas szkolenia przedstawione zostaną ustawowe uprawnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które nie zawsze są dostrzegane przez pełnomocników i obrońców. Przestawiane zostaną pewne dane dotyczące wyników działania służby i obalone zostaną mity związane z wykrywaniem i zapobieganiem korupcji oraz jej skali. Omówione zostaną zmiany (wprowadzone i planowane) w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji oraz uprawnień biura antykorupcyjnego.
Jedną z wyjątkowych wśród innych służb form działań prowadzonych przez CBA, są czynności kontrolne. Na szkoleniu przedstawiane zostaną zasady ich prowadzenia, prawa i obowiązki kontrolowanego oraz jakie ryzyka dla organizacji (firmy, urzędu) mogą rodzić te działania. Także omówione zostaną jakie ryzyka niosą te i inne działania tej służby.
W ciągu najbliższych lat najprawdopodobniej wprowadzone zostaną przepisy dotyczące ochrony tzw. sygnalistów. Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązujące już w tym zakresie regulacje oraz jakie regulacje jeszcze zostaną wprowadzone. Omówione zostaną także ryzyka związane ze statusem sygnalisty i informacji przekazywanych przez niego.
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa mailowo na adres sekcja.ppk@ora-warszawa.com.pl
Za udział w szkoleniu przysługują 3 punkty szkolenia zawodowego.