Turniej Wiedzy Aplikanta

Zapraszamy na wykład – Środki zapobiegawcze w Kodeksie postępowania karnego

19.02. br. w godz. 18.00-20.00 zapraszamy na wykład organizowany w ramach wtorków z Komisją Doskonalenia Zawodowego:

Środki zapobiegawcze w Kodeksie postępowania karnego – wybrane zagadnienia.

Wykład poprowadzi prof. nadzwyczajny EWSPA adw. Andrzej Ważny.

Wykład odbędzie w siedzibie ORA w Warszawie, al. Ujazdowskie 49.