Wykład: POSTĘPOWANIE PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ W PRAKTYCE – 11 grudnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na wykład Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego. Wykład odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa) od godz. 16.00 w siedzibie NRA (ul. Świętojerska 16, Warszawa ), sala konferencyjna NRA im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej.

Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prelegentem będzie adw. Rafał Zadrożny, były członek Krajowej Izby Odwoławczej, były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, który przedstawi praktyczne aspekty postępowania odwoławczego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia – decyduje kolejność zgłoszeń – sekcja.pasa@ora-warszawa.com.pl
Link do wydarzenia na Facebook’u : https://www.facebook.com/events/1027742740896536/

Udział w wykładzie pozwala uzyskać 2 punkty zaliczane do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Serdecznie zapraszamy!
adw. Joanna Tkaczyk
Przewodnicząca Sekcji

adw. dr Karol Pachnik
Przewodniczący Honorowy