Wykład Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka na temat istoty Adwokatury i Samorządu Adwokackiego

Poniżej zamieszczamy wykład Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka na temat istoty Adwokatury i Samorządu Adwokackiego wygłoszony wczoraj dla aplikantów adwokackich.

Zachęcamy do posłuchania fragmentów tego wykładu szczególnie aplikantów, Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie i kandydatów na aplikantów, którzy w poniedziałek 7 stycznia br. złożą uroczyste ślubowanie :-).