Webinarium: Cyfrowa komunikacja z sądami – 28.05 br.

Serdecznie zapraszamy na webinarium, które odbędzie się 28 maja br. o godz. 18:00, pt.:”Cyfrowa komunikacja z sądami”.

Problematyka depaperyzacji i obrotu elektronicznego jest zagadnieniem obecnym w legislacji od szeregu lat, w znacznie mniejszym stopniu dotyczyło to sfery praktyki. Ten stan uległ zmianie, oczywiście w dużej mierze z powodu epidemii, w tym ustaw „tarczowych”, ale niezależnie i tak czekałby nas nowy system e-doręczeń, szczególnie ważny dla pełnomocników.

W ramach szkolenia chcemy poruszyć aspekty zarówno materialnoprawne jak i procesowe szeroko rozumianej digitalizacji w ramach postępowania cywilnego. W pierwszej kolejności podsumujemy aktualny stan prawny oraz aktualną praktykę komunikacji elektronicznej z sądami, następnie przedstawimy stan prawny dotyczący nowego ujęcia dokumentu, rodzaju podpisów elektronicznych, różnicy między nimi, w tym podpisu osobistego oraz w Profilu Zaufanym ePuap. Poruszymy problematykę dowodu z dokumentu elektronicznego i kwestie procesowe, sposoby wykorzystania takich dowodów przed sądem. Na koniec opowiemy o nowym systemie e-doręczeń, zmianie która dotknie każdego pełnomocnika procesowego.

  1. Stan obecny: wyzwania stojące przed komunikacją elektroniczną w procesie cywilnym.
  2. Rodzaje podpisów elektronicznych w Polsce
  3. Nowe ujęcie dokumentu elektronicznego, zgodnie z rozporządzeniem eIDAS
  4. Konserwacja podpisu elektronicznego
  5. Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym
  6. Projekt ustawy o eDoręczeniech i jej konsekwencje na sposób funkcjonowanie pełnomocników zawodowych
  7. Pytania, odpowiedzi, dyskusja

Prowadzący: Marcin Maruta, Dariusz Szostek, Wojciech Jarosiński

LINK: https://us02web.zoom.us/j/83109307244

Szkolenie jest współorganizowane przez Komisję ds. Informatyzacji.