Webinarium: Dobrostan prawników a etyka adwokacka – 8.12. br.

Serdecznie zapraszamy na webinarium: Dobrostan prawników a etyka adwokacka, które odbędzie się 8 grudnia br. (wtorek) w godzinach 17:00-18:30. Szkolenie poprowadzi adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska.

Za udział w szkoleniu przysługują 2 pkt. szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska: adwokat, mediator, trener, wykładowca akademicki, certyfikowany nauczyciel uważności dla prawników. Prowadzi indywidualną kancelarię specjalizującą się w procesach sądowych i postępowaniach administracyjnych, a także postępowaniach arbitrażowych. Obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne przy użyciu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Pomaga przedsiębiorcom zarządzać sporami (dispute manager) i przeciwdziałać powstawaniu konfliktów (preventing conflict). Mediator Global Mediation Panel, ONZ –  Biuro Rzecznika i Mediacji (UN Office of the Ombudsman and Mediation Service ) oraz CEDR P2B Panel, Wlk. Brytania.

Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i złożyła egzamin sędziowski w 2002 r. oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wraz z egzaminem adwokackim w 2004 r. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim.

Przez dwie kadencje Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.

Założycielka i prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 2011- 2019. Obecnie Prezes Fundacji ProMediation&ProWellenes Foundation.