„Trzy miesiące znowelizowanego k.p.k.” – spotkanie Sekcji Prawa i Postępowania Karnego

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie organizowanym w ramach spotkań Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, pt. „Trzy miesiące znowelizowanego k.p.k.”.

Mamy niewątpliwą przyjemność poinformować, że głównym prelegentem będzie wybitny adwokat, karnista, Prof. dr hab. Piotr Kruszyński – wieloletni Kierownik Katedry Postępowania Karnego oraz Dyrektor Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Adw. prof. dr. hab. Piotr Kruszyński spotkanie poprowadzi wspólnie z adw. Piotrem Zemłą, Zastępcą Przewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2020 roku, o godzinie 17:00 w sali im. H. Krajewskiego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy al. Ujazdowskich 49.

pozdrawiamy,
Władze Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

 
 
 
Z poważaniem,
Arkadiusz Szymański
adwokat
Sekretarz Sekcji Prawa i Postępowania Karnego
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie