TARCZA ADWOKACKA 2020 – WIDEOKONFERENCJA, 9.04.2020 godz. 12.00

Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zapraszają na konsultacje prawne online „TARCZA ADWOKACKA” dla przedsiębiorców (głównie sektora MŚP), a dotyczących omówienia najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z analizą możliwych rozwiązań na kanwie dotychczas obowiązujących przepisów.

Akcja odbywa się w ramach programu „Adwokat dla przedsiębiorcy”, który został zapoczątkowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w 2019 r. Program objęty jest patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Formuła wideokonferencji zakłada wprowadzenie do zmian i odpowiedzi na pytania przedsiębiorców.

W ramach Webinarium pogrupowaliśmy konsultacje na następujące bloki tematyczne:

1. POMOC DLA PRACODAWCÓW, ZLECENIODAWCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

(moderator adw. Michał Kibil, adw. Piotr Bocianowski, adw. Dominika Kupisz)

2. PODATKI I FINANSE

(moderator adw. Piotr Pawłowski, doradca podatkowy; adw. dr Beata Paxford)

3. UMOWY GOSPODARCZE (UMOWY NAJMU, RENEGOCJACJE UMÓW)

(moderator adw. dr Kamil Szmid, adw. Anna Atanasow, adw. Piotr Warchoł)

4. SPÓŁKI i RESTRUKTURYZACJA

(moderator adw. Magdalena Niegierewicz, adw. dr Wojciech Piłat, adw. Paweł Lewandowski)

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

(moderator adw. Magdalena Falkowska)

6. POSTĘPOWANIA I SPORY

(moderator adw. Agata Rewerska, adw. Joanna Tkaczyk)

7. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I MIĘDZYNARODOWE KONTRAKTY HANDLOWE

(moderator adw. Wojciech Bagiński, adw. Tomasz Budnikowski)

W ramach konsultacji adwokaci będą omawiać grupy problemów prawnych dotykających poszczególnych branż. Akcje nie jest ukierunkowana na uzyskanie konkretnej porady prawnej.

Udział w Webinarium jest bezpłatny, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsca – zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 kwietnia br. pod adresem adwokatMSP@ora-warszawa.com.pl wraz ze wskazaniem bloku  tematycznego, w którym chcieliby Państwo wziąć udział.

Szczegóły techniczne:

O godz. 11 rozpocznie się rejestracja uczestników na platformie ZOOM. Link aktywacyjny wraz z hasłem otrzymacie Państwo na zgłoszone adresy e-mailowe. Prosimy o logowanie się używając adresu e-mail, z którego nastąpiła rejestracja oraz pełnym imieniem i nazwiskiem (osoby z nickami mogą zostać niedopuszczone).

Następnie, osoby zalogowane zostaną podzielone wedle zgłoszeń do bloków tematycznych. W trakcie całego spotkania jest także możliwość dołączenie do innego bloku tematycznego.

O godz. 12.00 rozpocznie się wprowadzające omówienie w poszczególnych blokach tematycznych, po których nastąpi dyskusja z możliwością zadawania pytań. Konsultacje zakończą się o godz. 14.00.

Adw. dr Kamil Szmid

Przewodniczący Komisji ds. sekcji tematycznych