Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 5 kwietnia br. w sprawie przedłużenia terminu odwołania nieobligatoryjnych wydarzeń oraz szkoleń

Poniżej publikujemy przyjęte jednogłośnie stanowisko ORA w Warszawie z dnia 5 kwietnia br. w sprawie przedłużenia terminu odwołania nieobligatoryjnych wydarzeń oraz szkoleń. Zaznaczamy, iż odwołania, o których mowa w stanowisku, nie dotyczą wszelkich zdalnych form szkoleń, w szczególności KDZ i zdalnych szkoleń organizowanych przez komisję kształcenia aplikantów adwokackich.

Stanowisko nr 1
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dn.5 kwietnia 2020 r. w sprawie  przedłużenia terminów, o których mowa w pkt 1, 2 i 6 uchwały nr 634/2020 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. podjętej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, na podstawie pkt 3 uchwały nr 634/2020 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r., wobec pogłębiającej się pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przedłuża terminy ustalone ww. uchwałą, w ten sposób, że:

do dnia 4 maja 2020 r.

1/ odwołuje wszystkie nieobligatoryjne wydarzenia organizowane przez Izbę Adwokacką, o których mowa w pkt 1 uchwały;

2/ odwołuje terminy zajęć obligatoryjnych dla aplikantów adwokackich, w tym Konkurs Krasomówczy, o których mowa w pkt 2 uchwały; a także, w związku z ograniczeniami w zakresie dostępu do budynków Sądów w okręgu Warszawskim, wynikającymi z zarządzeń Prezesów poszczególnych Sądów,

3/ zamyka pokoje adwokackie w Sądach oraz  szatnię w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o których mowa w pkt 6 uchwały,