Szkolenie: Status uchodźcy i ochrona międzynarodowa – rola adwokata i adwokatki –

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza na szkolenie: Status uchodźcy i ochrona międzynarodowa – rola adwokata i adwokatki, które odbędzie się 30 sierpnia w godz. 19:00-21:00 na platformie Zoom.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych aplikantek, aplikantów, adwokatek i adwokatów, w szczególności tych gotowych w najbliższym czasie udzielać pomocy pro bono uchodźcom i uchodźczyniom z Afganistanu.

Podczas szkolenia dowiemy się, jak przebiega krok po kroku postępowanie w sprawie przyznania ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. Co mogą zrobić profesjonalni pełnomocnicy i pełnomocniczki od momentu złożenia wniosku o ochronę międzynarodową lub w przypadku odmowy jego przyjęcia przez Straż Graniczną aż do udzielenia ochrony lub wydania decyzji odmownej. Prowadzące omówią także zasady współpracy w tych sprawach z organizacjami pozarządowymi, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Szkolenie poprowadzą:

adw. Małgorzata Jaźwińska – członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji na temat praw człowieka, praw migrantów i uchodźców. Wyróżniona w 2019 r. w konkursie Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatka Roku”.

apl. adw. Joanna Subko – prawniczka z Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, aplikantka adwokacka. Wcześniej pracowała w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako Naczelniczka Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych oraz w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. Specjalizuje się w prawie migracyjnym i antydyskryminacyjnym. Przeprowadzała kontrole graniczne na przejściu granicznym m.in. w Terespolu i Medyce, a także reprezentowała osoby ubiegające się w Polsce o ochronę międzynarodową. Współautorka portalu uchodzcy.info, a także raportów dotyczących tematyki antydyskryminacyjnej i migracyjnej.

Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszej rejestracji.