Szkolenie online – doręczenia elektroniczne – 22 lipca br.

Komisja do spraw wsparcia w wykonywaniu zawodu przy wsparciu Komisji Doskonalenia Zawodowego i Komisji do spraw współpracy z sądami, serdecznie zapraszana szkolenie on-line z zakresu nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które odbędzie się 22 lipca 2021 r. (czwartek) w godz. 17 – 20 na platformie Zoom.

Szkolenie poprowadzi SSO Grzegorz Karaś. Obejmować ono będzie swoim zakresem nowe obowiązki pełnomocników procesowych, dopuszczalne elektroniczne formy doręczeń korespondencji w toku postępowania cywilnego. Przedstawione zostaną także podstawowe informacje o zasadach działania Portalu informacyjnego.

Prowadzący szkolenie jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu, pełniącym funkcję Pełnomocnika Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz problematyki informatyzacji postępowań sądowych. W latach 2012-2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prelegent zachęca do zadawania pytań jeszcze przed wykładem – bardzo prosimy o przesyłanie wątpliwości do dnia 20 lipca na adres mailowy Komisji ds. wparcia w wykonywaniu zawodu: komisja.wz@ora-warszawa.com.pl

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4 pkt KDZ.

Linki do rejestracji na szkolenie:

 https://zoom.us/webinar/register/WN_tu6kb5J7Tja99SlDv39Y3Q

Serdecznie zapraszamy!

adw. Olga Sztejnert-Roszak Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego
adw. Dominika Tomaszewska Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z sądami
adw. Joanna Tkaczyk – Przewodnicząca Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu