Szkolenie on-line: System ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce – 30.09 br.

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wraz z Przedstawicielstwem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie poświęcone systemowi ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce.

Podczas spotkania zaprezentujemy założenia Ustawy z 2013 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, w tym kwestie dotyczące składania wniosku, procedury administracyjnej i odwoławczej, gwarancje proceduralne oraz systemu pomocy prawnej wynikającego z ustawy, odniesiemy się także do niedawnego wyroku ETPCz w sprawie MK i inni p. Polsce. Dodatkowo, w związku z obecną sytuacją na Białorusi, chcemy również wspomnieć o możliwych drogach wjazdu i legalizacji pobytu na terytorium Polski dla obywateli tego kraju.

Szkolenie odbędzie się w formie webinarium 30 września 2020 r., o godz. 17:00, a poprowadzą je r.pr. Jacek Białas oraz Maria Pamuła prawniczka z Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce.

Link do szkolenia: https://zoom.us/webinar/register/WN_s72K9Vk3QRaasWRYFxSNuw