Szkolenie on-line: Obowiązek wdrożenia i stosowania procedur AML w kancelarii adwokackiej

Serdecznie zapraszamy na praktyczne szkolenie on-line Komisji do spraw wsparcia w wykonywaniu zawodu ze stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kancelariach adwokackich.


Obowiązek wdrożenia i stosowania procedur AML i CFT przez podmioty działające na polskim rynku – w tym w określonym zakresie przez kancelarie adwokackie – jest pochodną szeregu obowiązków, które zostały nałożone ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie ma zaprezentować adwokatom zakres obowiązków wynikających z ustawy, w tym przede wszystkim wskazać sposób wywiązania się z poszczególnych obowiązków, w szczególności związanych z wprowadzeniem procedury AML i CFT jak i uświadomić ewentualne konsekwencje niespełnienia tych obowiązków. Będzie obejmowało swoim zakresem obowiązki jakie bezpośrednio dla adwokatów wynikają z obowiązywania tej ustawy, w szczególności prowadzących jednoosobowo kancelarie adwokackie.

Szkolenie odbędzie się 20 września 2021 r. (poniedziałek) w godz. 17.00 -21.00, a poprowadzi je adw. Katarzyna Dąbrowska – specjalizująca się w prawie karnym gospodarczym oraz prawem karnym z elementem transgranicznym, reprezentując zarówno klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. W swojej praktyce łączy szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego ze zdobytą w pierwszych latach aktywności zawodowej wiedzą z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz rozwiazywania sporów, w tym ADR. Przeprowadza szkolenia i przygotowuje klientów korporacyjnych w zakresie compliance ze szczególnym uwzględnieniem tematyki AML, CFT oraz dawnraid.

Link do rejestracji dla uczestników:
https://zoom.us/webinar/register/WN_oQ66U72VQMyukfAp2k66Gw

Za udział w każdym ze szkoleń można uzyskać 3 punkty doskonalenia zawodowego.

Serdecznie zapraszamy!
adw. Joanna Tkaczyk – Lipnicka – Przewodnicząca Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu