Uroczyste wręczenie nagród dla 14 osób z najwyższym wynikiem z egzaminu adwokackiego 2021

9 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaja Pietrzaka, Wicedziekan, adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej oraz Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Grohmana, który odczytał list od Prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego, z czternastoma osobami, które otrzymały najwyższy wynik z egzaminu adwokackiego w 2021 roku spośród wszystkich 727 osób przystępujących w tym roku do egzaminu.

Spośród tego grona dwie osoby uzyskały ocenę „bardzo dobrą” (5) z wszystkich części egzaminu:

 • Monika Bożek – w tym ocenę „celującą” z prawa gospodarczego,
 • Mikołaj Kępas – w tym ocenę „celującą” z prawa cywilnego.

Ponadto dwanaście osób z pośród wszystkich osób przystępujących do egzaminu otrzymało ocenę „bardzo dobrą” (5) z co najmniej czterech części egzaminu:

 • Katarzyna Barszczewska-Mazur
 • Iga Błaszczyk
 • Wojciech Brzostowski – w tym ocenę celującą z prawa cywilnego,
 • Klaudia Grzelczak
 • Magdalena Kaczkowska
 • Paulina Majewska – w tym ocenę celującą z prawa gospodarczego,
 • Igor Socha – w tym ocenę celującą z etyki,
 • Adriana Szymborska-Rymer
 • Katarzyna Trojanowska-Janik
 • Alina Varianychenko
 • Anna Wiktorow-Bojska – w tym ocenę celującą z prawa gospodarczego,
 • Monika Woźniak – w tym ocenę celującą z prawa gospodarczego i etyki.

W ramach gratulacji ww. osoby otrzymały pamiątkowy prezent od Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – grawerowane imiennie pióra oraz pisemne gratulacje, a także zestaw książek od Naczelnej Rady Adwokackiej oraz książki ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz Wolters Kluwer.

Dodatkowo adw. Monika Bożek i adw. Mikołaj Kępas otrzymali książki z osobistymi dedykacjami od Dziekana Mikołaja Pietrzaka i Wicedziekan Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i Naczelna Rada Adwokacka składają najserdeczniejsze gratulacje wybitnych wyników z egzaminu.

Za koordynację przygotowania nagród dziękujemy adw. Tymoteuszowi Paprockiemu, Przewodniczącemu Komisji Wizerunku, Komunikacji i Edukacji Społecznej oraz adw. Marii Kozłowskiej, Przewodniczącej Koła Młodych oraz pracownikom Biura ORA.