Szkolenia fakultatywne dla aplikantów – prawo medyczne

Serdecznie zapraszamy aplikantów adwokackich naszej izby na zajęcia szkoleniowo-warsztatowe z zakresu prawa medycznego prowadzone w trybie online poprzez aplikację ZOOM. Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch odrębnych blokach tematycznych.

Zapisy na zajęcia będą prowadzone od dnia 18 maja 2020 r. od godz. 9.00 pod adresem: dsa@ora-warszawa.com.pl Decyduje kolejność zgłoszeń!

Aplikanci mogą uczestniczyć w jednym lub w dwóch blokach tematycznych.

Zakres tematyczny i czasowy zajęć.

Blok 1.

  • ustawa o izbach lekarskich, tryb postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Sądem I instancji, Naczelnym Sądem Lekarskim, Sądem Najwyższym ze szczególnym uwzględnieniem roli obrońcy;
  • różnice w trybie postępowania z ustawy o izbach lekarskich w stosunku do k.p.k.;
  • materialnoprawne podstawy odpowiedzialności lekarzy przed sądami dyscyplinarnymi ;
  • odpowiedzialność lekarzy na podstawie k.k., w szczególności z art. 160 k.k.,  orzecznictwo;
  • opinia biegłych jako dowód w postępowaniu karnym przeciwko lekarzowi oskarżonemu z art. 160k.k.

Termin spotkania: 21 maja 2020 r. (czwartek) godz. 18.30-20.00 (2 jg.)

Blok 2.

  • postępowanie cywilne o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko lekarzowi, szpitalowi lub innemu podmiotowi leczniczemu, problemy procesowe;
  • postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (ustawa o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) wraz z zagadnieniami z ustawy o działalności leczniczej w części ustalenia zakresu pojęć np. podmiot leczniczy, rodzaje działalności leczniczej.

 Termin spotkania: 28 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 18.30-20.00 (2 jg.)

Aplikant w tytule zgłoszenia powinien wpisać „zajęcia z prawa medycznego”, zaś w treści swojego zgłoszenia powinien podać imię i nazwisko, grupę szkoleniową, adres mailowy oraz wybrany blok spotkania (np. Blok 2).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia lub braku miejsc, każdy aplikant, dowie się otrzymując bezpośrednią odpowiedź na swój adres mailowy.

Zajęcia poprowadzi adw. Katarzyna Sałajczyk.

ADW. KATARZYNA SAŁAJCZYK odbyła aplikację adwokacką w latach 2002-2005 pod patronatem św. adwokata Ryszarda Sicińskiego, zdała egzamin adwokacki w listopadzie 2005 roku. Od 2006 roku prowadzi własną, indywidualną kancelarię adwokacką koncentrując się głównie na prawie karnym i prawie medycznym. Prowadzi też działalność dydaktyczną m. in. szkolenia dla lekarzy, od 2018 roku zajęcia dla aplikantów adwokackich.