SZCZYT CYFROWY IGF ONZ w Katowicach – 6-10 grudnia 2021 r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Szczycie Cyfrowym ONZ – IFG 2021, który odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2021 r.  Szczyt będzie odbywać się w formie hybrydowej – on line oraz stacjonarnie. Stacjonarnie spotkania będą miały miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

IGF (Internet Governance Forum/Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, umożliwiające globalną dyskusję o rozwoju internetu. Wydarzenie będzie miejscem debaty oraz wymiany  doświadczeń w zakresie zarządzania internetem oraz informatyzacji społeczeństwa. 

Hasło konferencji to Internet United (tłum. zjednoczony internet) – łączący wszystkich swoich użytkowników w jedną społeczność odpowiedzialną za jego kształt i funkcjonowanie.

Organizatorem Konferencji ze strony Polski jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Szczegóły dotyczące m.in. dojazdu czy zakwaterowania dostępne są na stronie -> https://www.gov.pl/web/igf2021

W załączniku uprzejmie przekładamy instrukcje dotyczącą rejestracji, zarówno co do uczestnictwa w formie on linie jak i formie stacjonarnej. 

Jeżeli Państwo zdecydują się brać udział w wydarzeniu w formie stacjonarnej organizatorzy proszą o zabranie tzw. paszportów covidowych. 

Z informacji jakie zostały uzyskane od Rady Programowej IGF osoby, które nie będą posiadać tzw. paszportu covidowego, przed wejściem do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, będą poddane szybkim testom antygenowym na obecność wirusa COVID -19. 

Z uwagi na ciekawą tematykę Konferencji oraz fakt, iż zagadnienia poruszane na szczycie będą dotyczyć informatyzacji wielu aspektów życia, w tym administracji oraz gospodarki, zachęcamy Adwokatów i Aplikantów Adwokackich z całej Polski do udziału w wydarzeniu.

Instrukcja – logowanie ONZ IGF Katowice 2021

Z wyrazami szacunku 

adw. Grzegorz Kopeć 

Przewodniczący Komisji  Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

adw. Paulina Rzeszut 

Członek Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej