Komunikat w sprawie ślubowania Aplikantów Adwokackich pierwszego roku aplikacji adwokackiej Izby Adwokackiej w Warszawie

Poniżej publikujemy komunikat w sprawie ślubowania Aplikantów Adwokackich pierwszego roku aplikacji adwokackiej Izby Adwokackiej w Warszawie. Dwa terminy i dwie formy.

Szanowni Państwo,

w związku z uzyskaniem przez Państwa prawomocnego wpisu na listę aplikantów adwokackich uprzejmie informujemy, że uroczystość ślubowania aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie planowana jest:

w formie zdalnej (on-line) w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) od godz. 09:00 (dla osób, które nie mogą lub nie chcą przystąpić do ślubowania w formie stacjonarnej),

–  w formie stacjonarnej w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek), o godz. 12.00, w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 49. (sprawdzanie listy obecności od godz. 10.30).

W związku z narastającą IV falą epidemii koronawirusa zachęcamy wszystkich ślubujących do poważnego rozważenia możliwości udziału w ślubowaniu w wersji on-line. Tylko taka forma ślubowania pozwala w pełni zagwarantować Państwa bezpieczeństwo.

 

Jednocześnie w kontekście dynamicznej sytuacji związanej z rozwojem epidemii informujemy, że nie wykluczamy możliwości przeprowadzenia obu ślubowań tylko w formie on-line, jeśli sytuacja zmusi nas do podjęcia tej trudnej decyzji.

Ślubowanie zdalne – 16 grudnia 2021 r.

Sprawy organizacyjne

  • 9.00 – sprawdzanie listy obecności aplikantów przystępujących do ślubowania

(czas trwania uzależniony od liczby osób przystępujących do ślubowania),

  • 10.00 – planowana uroczystość ślubowania.

Uroczystość odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany w odrębnym e-mailu.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami technicznymi korzystania z aplikacji ZOOM:

  1. w aplikacji należy zalogować się imieniem i nazwiskiem;
  2. aplikant zobowiązany jest do wpisania swojego imienia i nazwiska również na listę czat;
  3. podczas uroczystości aplikant zobowiązany jest mieć włączony monitor i głośnik, a jedynie w trakcie wygłaszania roty ślubowania także mikrofon;
  4. po zakończeniu uroczystości aplikant powinien się wylogować i zamknąć aplikację ZOOM.

Informujemy, że warunkiem dopuszczenia do ślubowania i uczestnictwa w uroczystości będzie dostarczenie do dnia 8 grudnia 2021 r. do godz. 17.00 Protokołu ślubowania. Protokół ślubowania zostanie Państwu przesłany w korespondencji elektronicznej w dniu 01 grudnia 2021 r.

Prosimy o staranne sprawdzenie swojej poczty elektronicznej (również spam).

W załączniku będą przygotowane protokoły ślubowania odbytego w formie stacjonarnej i zdalnej. Prosimy o wydrukowanie protokołu ślubowania odpowiadającego wybranej przez Państwa formie ślubowania.

Dokument po wydrukowaniu należy podpisać i oryginał dostarczyć do: skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku „A1” Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich, który mieści się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Fundacji „Nowe Horyzonty” przy ul. Bobrowieckiej 9, lub złożyć w Biurze Podawczym Działu Szkolenia Aplikantów (budynek A1, parter, pokój nr 1) ewentualnie przesłać tradycyjną drogą pocztową na adres: Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Warszawie ul. Bobrowiecka 9 bud. A1, 00-728 Warszawa. W przypadku nadania pocztą decyduje data wpływu do Biura DSA, czyli 8 grudnia br. a nie data nadania korespondencji.

Protokół ślubowania stanie się ważny w chwili, gdy ślubowanie dojdzie do skutku. Dostarczenie oryginału protokołu jest warunkiem przesłania ślubującemu aplikantowi linku do spotkania. Link zostanie wysłany 15 grudnia 2021.

Informujemy, że w uroczystości mogą uczestniczyć zaproszeni przez aplikanta goście.

UWAGA: osoby, które nie dostarczą protokołu ślubowania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2021 r. do Działu Szkolenia Aplikantów, automatycznie traktowane są jako osoby, które biorą udział w ślubowaniu stacjonarnym.

Ślubowanie stacjonarne – 17 grudnia 2021 r.

Sprawy organizacyjne

Sprawdzanie listy obecności planowane jest od godz. 10:30 do godz. 11:45 – prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie, aby umożliwić punktualne rozpoczęcie uroczystości ślubowania, zaplanowanej na godz. 12.00.

Warunkiem uczestnictwa w ślubowaniu jest przekazanie pracownikowi Biura ORA w Warszawie – podczas sprawdzania listy obecności – opatrzonego oryginalnym podpisem protokołu ślubowania.

Protokół ślubowania zostanie Państwu przesłany w korespondencji elektronicznej w dniu 01 grudnia 2021 r. Prosimy o staranne sprawdzenie swojej poczty elektronicznej (również spam). W załączniku będą przygotowane protokoły ślubowania odbytego w formie stacjonarnej i zdalnej. Prosimy o wydrukowanie protokołu ślubowania odpowiadającego wybranej przez Państwa formie ślubowania.

Dokument należy wydrukować, podpisać i przynieść na uroczystość ślubowania.

Uwaga! Osoby, które nie będą miały ze sobą wydrukowanego protokołu ślubowania nie zostaną wpuszczone na uroczystość i będą ślubować w innym terminie.

Zwracamy się z apelem, aby po wejściu do Teatru nie gromadzić się w foyer, ale bezpośrednio – po rejestracji/przekazaniu protokołu – kierować się na salę widowiskową i zajmować miejsca z zachowaniem zasady – jedno miejsce wolne/jedno zajęte. Miejsca nie będą podpisane i decyduje kolejność ich zajmowania.

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego w ślubowaniu mogą uczestniczyć jedynie osoby ślubujące, bez osób towarzyszących.

Informujemy, że uroczystość będzie transmitowana na żywo od godziny 12.00 na kanale YouTube ORA w Warszawie. Pozwoli to osobom, które ze względów pandemicznych nie mogą być z Państwem na miejscu, wziąć udział w tym bardzo ważnym dla Państwa i naszego samorządu wydarzeniu.

Link do transmisji: https://youtu.be/iPnPjtKanS8

Dokładamy wszelkich starań, aby uroczystość ślubowania aplikantów adwokackich odbyła się w sposób możliwie bezpieczny i z zachowaniem wymaganych warunków sanitarnych. Dlatego pożądane jest, aby w uroczystości brały udział osoby zaszczepione (posiadające paszport covidowy), bądź posiadające aktualny (nie starszy niż 48 godz.) negatywny wynik testu. Z obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testów zwolnione są osoby, które chorowały na Covid-19 w ciągu ostatnich 90 dni. Informujemy, że na uroczystości ślubowania obowiązuje zasada: dystans, dezynfekcja, maseczka. Bardzo prosimy o jej przestrzeganie i stosowanie się do wszystkich poleceń organizatorów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym.