Ruszają nowe edycje „Adwokat przydaje się w życiu/Warszawa” oraz „Przedszkolaki, adwokat, kto to taki?”

Ruszają nowe edycje „Adwokat przydaje się w życiu/Warszawa” oraz „Dzieciaki, adwokat, kto to taki?”. Czekamy na zgłoszenia!

W imieniu Komisji Wizerunku i Komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pragniemy zaprosić wszystkich adwokatów oraz aplikantów adwokackich do udziału w kolejnej edycji projektu „Adwokat przydaje się w życiu/Warszawa”
(dalej zwany APŻ) oraz w projekcie „Dzieciaki, adwokat, kto to taki?”.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Mikołaj Pietrzak wraz z Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim podpisali list intencyjny w sprawie współpracy naszej Izby z m.st. Warszawą. W ramach porozumienia od nowego roku szkolnego (planowany start projektu to koniec października 2019 roku) APŻ realizowany będzie we wszystkich szkołach średnich w Warszawie, w związku z tym będzie to największy program edukacyjny w Polsce.

Partnerem projektu jest Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 30 września 2019 roku na adres mailowy:edukacja@ora-warszawa.com.pl. Po zgłoszeniu, przesłana zostanie deklaracja wraz z regulaminem projektu, w której każdy zainteresowany szczegółowo określi wybrany projekt oraz dziedziny prawa, z których prowadzić będzie zajęcia. Również drogą mailową zostanie przesłane zaproszenie na spotkanie organizacyjne. 

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które uczestniczyły w spotkaniu w dniu 24 kwietnia 2019 roku i które wypełniły już deklaracje, są zgłoszone do projektu i drogą mailową otrzymają informację o przydzielonych przedszkolach i szkołach.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu zamieszczamy poniżej.

z koleżeńskimi pozdrowieniami,

adw. Tymoteusz Paprocki

Wiceprzewodniczący Komisji Wizerunku i Komunikacji/Koordynator projektu Adwokat przydaje się w życiu/Warszawa

adw. Tomasz Wiliński 

Koordynator projektu „ Dzieciaki, Adwokat, Kto to taki?”

 

 

 

 

„Adwokat przydaje się w życiu”

 

„Adwokat przydaje się w życiu” jest projektem edukacyjnym, kierowanym do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych w Warszawie. 

 

Celem nadrzędnym projektu jest budowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, przedstawianie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń, na które młodzież wchodząca w dorosłość może natrafić. Założenia projektu dążą do poprawy znajomości podstawowych zagadnień prawnych, rozszerzając wiedzę zdobytą na lekcjach. Mają one przekonywać, dlaczego korzystne jest u adwokatów szukać pomocy oraz kiedy i w jaki sposób warto o tę pomoc się zwrócić. Projekt ma również za zadanie obalać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące pomocy prawnej, w szczególności dotyczącej jej kosztów.

W ramach projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy będą prowadzić zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych: 

 

•        Blok karny;

•        Blok cywilny;

•       Blok związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zagadnienia podatkowo-ubezpieczeniowe;

•        Wykonywanie zawodu adwokata, pozycja adwokata w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Podczas spotkania każdy zainteresowany adwokat oraz aplikant będzie mógł wybrać blok tematyczny, w ramach którego prowadzić będzie zajęcia. W założeniach programu zajęcia trwać będą od jednej do max. dwóch godzin lekcyjnych (45-90 min).  

 

„Dzieciaki, adwokat kto to taki?”

„Dzieciaki, adwokat kto to taki” jest projektem edukacyjnym, kierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat) uczęszczających do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy oraz gmin przylegających.

Celem nadrzędnym projektu jest budowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych dzieci, przedstawianie ich uprawnień i obowiązków wynikających z Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka oraz innych aktów międzynarodowych. Założenia projektu dążą do przedstawienia najmłodszym dzieciom zagadnień prawnych w przystępny i lekki sposób, aby budować społeczeństwo obywatelskie. Adwokaci i aplikanci adwokaccy występują w nim jako rzecznicy interesów dzieci i obrońcy ich praw.

W ramach projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy będą prowadzić zajęcia ukierunkowane na przedstawienie podstawowych praw człowieka i praw dziecka oraz praw małego pacjenta.

W założeniach programu zajęcia będą trwać od 20 do 30 minut, a terminy prowadzenia zajęć ustalają samodzielnie adwokaci prowadzący zajęcia.