Wydarzenia ORA

„Rola adwokata i aplikanta adwokackiego w pierwszych czynnościach z udziałem zatrzymanego. Szkolenie praktyczne” już 15 maja

Sekcja Prawa i Postępowania Karnego mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie pod tytułem „Rola adwokata i aplikanta adwokackiego w pierwszych czynnościach z udziałem zatrzymanego. Szkolenie praktyczne”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku, w godzinach 17:00-20:00, w Sali im. H. Krajewskiego, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 49.
Idea spotkania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedstawionym Sekcji przez młodsze koleżanki i kolegów, tj. aplikantów adwokackich naszej Izby – to szczególnie do nich kierowane jest szkolenie, które w swoim założeniu będzie miało walor praktyczny.
Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, z racji braku szczegółowych regulacji dotyczących pierwszych chwil po zatrzymaniu szczególnie młodsi Koledzy i Koleżanki nie czują się w pełni komfortowo udzielając pomocy prawnej w kluczowym często momencie pierwszego kontaktu z klientem i organami ścigania. Stąd też pojawił się pomysł zorganizowania szkolenia.
Na spotkaniu poruszymy, m.in. kwestie:
1) Kontaktu pomiędzy obrońcą a organami ścigania i osobą zatrzymaną
2) roli obrońcy w pierwszych czynnościach z osobą zatrzymaną,
3) praw i obowiązków osoby zatrzymanej,
4) praw i obowiązków organów postępowania przygotowawczego względem osoby zatrzymanej,
5) inicjatywy obrończej, czynności które powinny mieć miejsce na tym etapie postępowania celem zabezpieczenia interesów osoby zatrzymanej w toku dalszego postępowania.
Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu również bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów adwokatów, którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnikami spotkania oraz przede wszystkim aplikantami adwokackimi.