Roczny projekt edukacyjny „Akademia Równości” – zgłoszenia do 3 maja br.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, wspólnie z Europejskim Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym „Akademia Równości”, skierowanym do aplikantów i adwokatów ze stażem nie dłuższym niż 3 lata.

Projekt rusza już w maju 2021 r. i potrwa do maja 2022 r. Osoby uczestniczące w Akademii wezmą udział w serii 4 zjazdów (ok. 60 h lekcyjnych). Szczegóły nt. programu Akademii tutaj: http://ptpa.org.pl/projekty/akademia-rownosci/informacje-ogolne/

Oprócz bezpośredniego udziału w zjazdach, osoby uczestniczące w Akademii będą brały udział w programie mentoringowym, prowadzonym we współpracy z doświadczonymi pełnomocniczkami i pełnomocnikami procesowymi pro bono, współpracującymi z PTPA, który umożliwi stworzenie planu rozwoju zawodowego i współpracy w zakresie ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji na przyszłość. Celem Akademii jest budowanie nowych sieci współpracy, dzięki którym osoby uczestniczące, w przyszłości będą mogły się wzajemnie wspierać, wymieniać doświadczenia i prowadzić samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi działania interwencyjne i edukacyjne mające na celu uwrażliwianie społeczeństwa na prawa mniejszości oraz wspólnie stawiać opór fundamentalistycznym ruchom.

Zgłoszenia można nadsyłać do 3 maja 2021 r. poprzez formularz:

<https://forms.gle/q23uwjWfCjT84jzC6?fbclid=IwAR1VrXBUoJEu4zSP3Rb5P5pRPDKhDTQi5ljBib76Pt-sOUSfqLrtCgwZ1gM>

Więcej o zasadach rekrutacji znajdziesz w Regulaminie Akademii Równości

<https://drive.google.com/file/d/1ONiLXvNgIBXjUs0xsjv10UbTUo6a8Wgj/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3mNktLoI3NTUJrXwZ1rtvSacbtQxWRQVr15NFJpsLxxGgZCf8aYBjoNT0>

Za udział w Akademii Równości będą przyznawane punkty doskonalenia zawodowego. (Ilość punktów będzie przeliczana na godziny obecności na kursie).