Obowiązki informacyjne spółek publicznych (szkolenie)

Sekcja Prawa Publicznego i Compliance przy ORA w Warszawie zaprasza na szkolenie „Obowiązki informacyjne spółek publicznych”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 18.00-20.00 w siedzibie ORA w Al. Ujazdowskich 49, sala im. H. Krajewskiego. 

Prelegentem będzie adw. Przemysław Krzemieniecki, Partner, Szef Praktyki Rynki Kapitałowe, Zięba & Partners, specjalizujący się w prawie rynków kapitałowych, transakcjach fuzji i przejęć oraz publicznych i niepublicznych emisjach instrumentów finansowych.

Udział w szkoleniu pozwala uzyskać 2 pkt zaliczane do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Ramowy program szkolenia:

  1. Regulacja normatywna – prawo krajowe i wspólnotowe. Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) i akty wykonawcze.
  2. Zakres obowiązków podmiotów zobowiązanych na rynku krajowym.
  3. Informacja poufna – definicja, dostęp, udostępnianie, opóźnianie. Obieg informacji poufnych w grupie kapitałowej.
  4. Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych i ich raportowanie.
  5. Dyrektywa 2014/95/UE – raportowanie informacji niefinansowych.
  6. Pytania i dyskusja.

Serdecznie zapraszam,

adw. Filip Byczkowski

Przewodniczący Sekcji Prawa Publicznego i Compliance przy ORA w Warszawie