Międzynarodowa konferencja ERA „ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CRIMINAL JUSTICE AND LAW ENFORCEMENT” pod patronatem ORA w Warszawie – napisz esej lub skorzystaj ze zniżki!

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ma przyjemność współorganizować wraz z ERA – Academy of European Law międzynarodową konferencję „Artificial Intelligence in Criminal Justice and Law Enforcement”- the (mis)use of AI and machine-learning in criminal proceedings”, która odbędzie się online w dniach 16 – 18 czerwca 2021 r. Na konferencji w roli prelegentów wystąpią m. in adwokaci naszej izby.

Udział w konferencji jest możliwy na dwa sposoby.

Możliwość bezpłatnego udziału w konferencji

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości uczestniczenia bezpłatnie w konferencji, będące aplikantami adwokackimi, adwokatami lub prawnikami zagranicznymi wpisanymi na listy Izby Adwokackiej w Warszawie zapraszamy do udziału w konkursie na zwięzły esej!

Aby wziąć w nim udział należy:

  1. Nie później niż do 4 maja br., do godziny 23:59:59, przesłać na adres mailowy: m.bodnari@ora-warszawa.com.pl  krótki esej, nie dłuższy niż 6 500 znaków ze spacjami, w języku polskim, którego temat będzie nawiązywał do tematu konferencji;
  2. Wraz z esejem podać dane zgłoszeniowe do udziału w konferencji: imię, nazwisko, tytuł zawodowy (adwokat/aplikant/prawnik zagraniczny), adres mailowy oraz adres korespondencyjny.

Wszystkie zgłoszone eseje oceni Komisja Konkursowa w składzie:

  • dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
  • Dorota Kulińska, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich,
  • Tomasz Korczyński, Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji.

Wyniki zostaną podane do wiadomości osób uczestniczących w Konkursie i do wiadomości publicznej do 7 maja br. Autorki i autorzy pięciu najlepszych esejów zostaną zaproszeni do nieodpłatnego uczestniczenia w Konferencji.

Możliwość odpłatnego udziału w konferencji ERA ze zniżką

Pozostałe osoby niezainteresowane udziałem w Konkursie mogą wziąć udział w konferencji, zapisując się na nią poprzez podany poniżej formularz.

Link do formularza: https://bit.ly/2Q6FBgQ

W związku z faktem, że Izba Adwokacka w Warszawie jest współorganizatorem wydarzenia polscy adwokaci i aplikanci mogą skorzystać z 25% zniżki przy rejestracji na to wydarzenie. Aby aktywować zniżkę, należy w formularzu rejestracyjnym w polu ” Discount Voucher Code” podać kod: 321D67aicrim, a w polu „komentarz” proszę wpisać „Warsaw Bar Association”.

– przy rejestracji przed 16 maja br. – opłata za udział z w/w zniżką wyniesie 398,25 EUR.

– przy rejestracji po 16 maja br. – opłata za udział z z w/w zniżką wyniesie 442,50 EUR.

Zachęcamy Państwa do udziału w tym ciekawym wydarzeniu o dużym znaczeniu dla przyszłości wykonywania naszego zawodu.