Kurs online HELP Rady Europy na temat środowiska i praw człowieka

Utrata bioróżnorodności, zmiana klimatu, wymieranie gatunków, zanieczyszczenie i ogólna degradacja ekosystemów mają głęboki globalny wpływ na korzystanie z praw człowieka i wymagają jak najszerszej współpracy międzynarodowej, aby zapobiec lub zaradzić temu niekorzystnemu skutkowi.

Ochrona środowiska i ochrona praw człowieka są ze sobą powiązane: jednego nie da się osiągnąć bez drugiego ani kosztem drugiego. Życie i dobrobyt na naszej planecie zależą od naszej zbiorowej zdolności do zagwarantowania przyszłym pokoleniom zarówno praw człowieka, jak i zdrowego środowiska. Podejście oparte na prawach człowieka – wykorzystujące prawa i mechanizmy dotyczące praw człowieka w kontekście wpływu na środowisko – oferuje innowacyjne i ewoluujące narzędzie ochrony środowiska.

Kurs online HELP Rady Europy na temat środowiska i praw człowieka to oferta skierowana przede wszystkim do przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziów, prokuratorów, prawników). Kurs ten będzie jednak również przydatny dla urzędników służby cywilnej, decydentów politycznych, członków społeczeństwa obywatelskiego, innych specjalistów i studentów zajmujących się kwestiami środowiskowymi i ich wpływem na korzystanie z praw podstawowych. Kurs nie wymaga wcześniejszej znajomości tematu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami: HELP ECO Brief (EN)