Konferencja „The Legal Profession – in Special Responsibility, 150 Years of DAV” z udziałem przedstawicieli ORA w Warszawie

9 oraz 10 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez niemieckie stowarzyszenie DAV pt. „The Legal Profession – in Special Responsibility, 150 Years of DAV”. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, a także Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Dziekan Mikołaj Pietrzak oraz mec. Wojciech Bagiński, Przewodniczący Komisji Zagranicznej przy NRA oraz ORA w Warszawie.

Podczas konferencji dyskutowane były między innymi kwestie związane z efektami Brexitu na prawo w Unii Europejskiej, a także problemy związane z dostępem do pomocy prawnej dla uchodźców na granicach Unii Europejskiej z uwzględnieniem w szczególności sytuacji Grecji.

Zachęcamy do śledzenia aktualności stowarzyszenia DAV na stronie:

https://dav-international.eu/en/about-us/about-the-dav