Konferencja on-line Trójkąta Weimarskiego Adwokatur – 22 października br.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Trójkąta Weimarskiego Adwokatur, która odbędzie się 22 października 2021 r. w Berlinie, z transmisją on-line. Do uczestnictwa w konferencji zaproszenie są adwokaci z całej Polski.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem algorytmicznym. 

Uwaga! Za udział w konferencji Komisja Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie przyznała 5 pkt. w ramach doskonalenia zawodowego.

Link do rejestracji na konferencję: https://dav.webex.com/dav/j.php?RGID=r1211de67be47a1b986fb5293eac4fbcc  

Program konferencji:

10:00-10:15 Otwarcie konferencji

Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;

Julie Couturier, nowo wybrana Dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej;

Ulrich Schellenberg, były Prezes Izby Adwokackiej w Niemczech (DAV)

10:15-11:45 Panel I: Strategie w obronie praworządności: historie sukcesu prawników 

W tym panelu powrócimy do konkretnych działań prawnych i sądowych podjętych w odpowiedzi na erozję państwa prawa (spowodowaną m.in. kryzysem sanitarnym, terroryzmem, autorytaryzmem, utrwalaniem nierówności płciowych i etnicznych). Prawnicy mogą pełnić rolę strażników, sygnalistów, obrońców praw człowieka, ale przede wszystkim są praktykami walczącymi w sądach w obronie zarówno swoich klientów, jak i podstawowych wartości państwa prawa. Paneliści podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami. 

Moderator: Stefan von Raumer, Członek Zarządu DAV, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka DAV, jak również CCBE

Paneliści:

Małgorzata Szuleka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Anja Seibert-Fohr, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Kushtrim Istrefi, adiunkt w dziedzinie praw człowieka i międzynarodowego prawa publicznego, Uniwersytet w Utrechcie

Vincent Nioré, Wicedziekan-Elekt, Paryska Rada Adwokacka

Siarhej Zikratski, białoruski prawnik, przedstawiciel Swiatłany Cichanouskiej do spraw prawnych  

 11:45-13:15 Panel II: Zmiana ram regulacyjnych zawodów prawniczych: w kierunku silnej wspólnoty sądowniczej stojącej na straży praworządności  

W jaki sposób ramy instytucjonalne, w których działamy, wpływają na niezależność prawników? Jakie są szkodliwe aspekty sposobu, w jaki zawody prawnicze i sądownicze są uregulowane w naszych krajach? Jakie zmiany byłyby konieczne, aby zapewnić większą niezależność prawników, a tym samym lepszą ochronę praworządności? 

Moderator: Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Paneliści:  

Dr. Ralf Peter Anders, Prokurator Prokuratury w Hamburgu, Niemcy

Jean-Marie Burguburu, Prezes „Krajowej Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka”,
były Dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej

Dariusz Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Gabriele Nieradzik, Dyrektor Departamentu Administracji Wymiaru Sprawiedliwości, Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów, Niemcy

Laurence Krief, Członek Paryskiej Rady Adwokackiej, Sekretarz Komisji Międzynarodowej

13:15-14:30: Przerwa lunchowa

14:30-16:00 Panel III: Mierząc się z nowymi opiniami publicznymi i wyobrażeniami społecznymi w szybko zmieniającym się i niepewnym świecie: czy nie ma przyszłości dla państwa prawa?

W dezorientującym świecie, w którym mnożące się kryzysy prowadzą do ogólnego sceptycyzmu i chaosu, niektórzy mogą mieć pokusę odstąpienia od zasady państwa prawa, zasady często postrzeganej jako „dobro luksusowe”, na które w dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić. W jaki sposób prawnicy mogą działać w obliczu tych nowych opinii publicznych i wyobrażeń społecznych, aby chronić nasze najbardziej wartościowe zasady? Jakie są nadchodzące wyzwania dla państwa prawa?

Moderator: Edmond-Claude Fréty, Członek Paryskiej Rady Adwokackiej

Paneliści:

Israel Butler, Kierownik ds. rzecznictwa, Civil Liberties Union for Europe

Christoph Flügge, były sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, Niemcy

Karolina Gierdal, adwokat, Kampania Przeciwko Homofobii  

Marie Dosé, Lawyer at the Paris Bar (tbc)

Hélène Tigroudja, Member of the United Nations Human Rights Co

16:00-16:15 Uwagi końcowe

Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Julie Couturier, nowo wybrana Dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej

Ulrich Schellenberg, były Prezes DAV

English version – conference programme