Konferencja on-line: Osoba z niepełnosprawnością w systemie wymiaru sprawiedliwości – 21 września br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji on-line: Osoba z niepełnosprawnością w systemie wymiaru sprawiedliwości, w dniu 21 września, w godz. 16:00-19:00. Konferencję organizuje Naczelna Rada Adwokacka, Komisja ds. Równego Traktowania NRA i Komisja Praw Człowieka przy NRA.

Podczas konferencji poruszane będą tematy o dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej.

Transmisja konferencji odbędzie się na profilu Naczelnej Rady Adwokackiej na Facebooku.

Prelegentami będą: dr Izabela Mrochen, szkoleniowiec z zakresu dostępności cyfrowej, prof. dr hab. Marek Wysocki z Centrum Projektowania Uniwersalnego przy Politechnice Gdańskiej, Barbara Abramowska z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dr Monika Zima-Parjaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, adw. Katarzyna Heba i adw. dr Paulina Krakowiak z izby gańskiej i adw. Magdalena Szyszka z izby opolskiej.