Konferencja: Nowelizacja postępowania cywilnego pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

14 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się organizowana przez Wolters Kluwer Polska konferencja nt. zmian w procedurze cywilnej. Jej celem jest przybliżenie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego wynikających z nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) i wskazanie ich praktycznego wymiaru. 

W jej trakcie – podczas 3 paneli dyskusyjnych – eksperci omówią zagadnienia takie jak:

  • radykalna zmiana modelu koncentracji materiału procesowego,
  • przywrócenie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, 
  • zasadnicze zmiany w postępowaniu dowodowym, 
  • wprowadzenie rozbudowanych regulacji dotyczących nadużycia prawa procesowego i jego skutków,
  • istotne modyfikacje dotyczące środków zaskarżenia, a zwłaszcza zażalenia,
  • zasadnicza przebudowa uregulowań dotyczących innych postępowań przyspieszonych (nakazowego i upominawczego).

Wśród panelistów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doświadczonych adwokatów i radców prawnych, radcy Prokuratorii Generalnej oraz przedstawicieli nauki prawa postępowania cywilnego, m.in. w osobach:

• Prezesa SN w stanie spoczynku prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego,

• Sędziego SN Jacka Gudowskiego,

• Sędzi SN dr. hab. prof. UJ Marty Romańskiej, 

• radcy PGRP Małgorzaty Sieńko,

• Sędziego SN prof. dr. hab. Karola Weitza, 

• radcy prawnego dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego,

• radcy prawnego dr. hab. prof. UWr Łukasza Błaszczaka.

Udział w konferencji jest odpłatny – 720,00 zł netto/ os.

Dla członków warszawskiej Izby jest zniżka, koszt udziału to 684,00 zł netto/os.

Aby skorzystać z oferty rabatowej, należy dokonać zgłoszenia na konferencję, korzystając WYŁĄCZNIE z poniższego linku do formularza zgłoszenia:
https://szkolenia.wolterskluwer.pl/formularz-zgloszen/nowelizacja-postepowania-cywilnego-najwazniejsze-zmiany-warszawa,1088.html

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie postanowiła o przyznaniu adwokatom, którzy wezmą udział w konferencji 12 punktów szkoleniowych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: http://nowelizacjakpc2019.pl/

Ze strony organizatora wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Rożko, 

e-mail: agnieszka.rozko@wolterskluwer.com

tel. 608 607 888