52 Kongres Fédérdoration des Barreaux d’Europe – możliwość sponsoringu

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Kolejną do tego okazją będzie współorganizowany z udziałem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 52 Kongres Fédération des Barreaux d’Europe. Kongres odbędzie się w dniach 20 – 22 września 2018 r. w Warszawie.

  1. Wartość sponsoringu 10.000 zł brutto obejmuje:

– ekspozycja logo i nazwy Sponsora na dedykowanej konferencji stronie www wydarzenia –

– ekspozycja rollup-u Sponsora w miejscu, w którym odbywać się będą wydarzenia związane z 52 Kongresem 52 Kongres Fédération des Barreaux d’Europe – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu organizatora otwierającym i zamykającym konferencję

– uczestnictwo przedstawiciela sponsora we wszystkich wydarzeniach w ramach Kongresu

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie kancelarie zainteresowane sponsorowaniem konferencji proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 10 września br.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Niniejsze ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich, radcowskich i adwokacko – radcowskich.